Credo Alapítvány  

 

 Credo együttes

 

 Gyöngykaláris

 

 KÉPes

=

 LemezeK

 HÍRmondó

 Szólj hozzá/nk

 Kárpátaljai Magyar Dalverseny

 Barátaink a dalban 

 Személyes

Kárpátaljai Magyar Zene Kárpátaljáról

HOL HIT OTT SZERETET

HOL SZERETET OTT BÉKE

HOL BÉKE OTT ÁLDÁS

HOL ÁLDÁS OTT ISTEN

HOL ISTEN

OTT SZÜKSÉG NINCSEN  ***

Karácsonyi fohász


 

Karácsonyi fohász

Vers: Kozma László
Zene: Ivaskovics József

Karácsonyeste
Vers: Túrmezei Erzsébet
Zene: Ivaskovics József

Csillagtitok
Vers: Túrmezei Erzsébet
Zene: Ivaskovics József

A fényességes angyal is
Vers: Pilinszky János
Zene: Ivaskovics József

Karácsonyéj
Vers: Weinrauch Katalin
Zene: Ivaskovics József

Karácsonyfa
Vers: Utassy József
Zene: Ivaskovics József

Karácsonyi imádság
Vers: Móra László
Zene: Ivaskovics József

 

 

 

Közreműködik: Varga Katalin - ének,

Ivaskovics József  - szintetizátorok, gitárok, ének;
Versmondó: Héder Jánoska


Zene: Ivaskovics József
Vers: Kozma László (1), Pilinszky János (4), Túrmezei Erzsébet (2,3),
Móra László (7), Utassy József (6),
Weinrauch Katalin (5).

IJ054-2006
 

  Karácsonyi fohasz     Meghallgatni       Vissza  
Vers: Kozma László
Zene: Ivaskovics József


Angyalszárnyak
Éjben szállnak,
Fehérségben
Felszikráznak.
Kimondatott
Íme, végre
Isten-titok
Szent igéje.

Angyalszárny zúg,
Éjben várunk.
Ki mondja ki
A mi álmunk?
Szálljon le a
Földre végre
A magyar sors
Fényessége.

Legyen minden
Titkos sóhaj,
A lelkünkből
Fakadó jaj
Megszülető
Gyermek teste
Hogy köszöntsünk
Örvendezve.

Bánatunkat
Ő hordozza,
Legyen mint a
Krisztus sorsa.
Megszülessen
Megváltásra
Magyar hitek
Messiása.

  Karácsonyeste     Meghallgatni       Vissza  
Vers: Túrmezei Erzsébet
Zene: Ivaskovics József


Karácsonyeste, hangulatok szállnak...
fehér hópelyhek... fehér angyalszárnyak...
Szelíd meleggel van szívünk tele.
Aztán - megyünk tovább, sötét lesz újra,
csillag nem ég, utunk hóval befújja
bús életünknek dermesztő tele.

Karácsony este... Ó, csak gyermekemlék!
Szívünk kérdezve ver: Emlékezel még?
És éled, újul sok csodás mese
Aztán megyünk tovább. Reánktipornak
szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap,

és nem kísér már az emléke se.

Karácsonyeste. Csoda! Vég és kezdet.
Világosság és élet született meg,
hol halál volt csak, naptalan sötét.
Élet, Aki az életét letette,
s szent szeretettel fel magára vette
a megváltásnak emberköntösét.

Karácsonyeste! Csoda! Új teremtés!
A kegyelem, az élet megjelent és
kincseivel, lelkem, feléd siet.
Egyedül, árván tovább mért haladnál?
Van Megtartód, akit ha megragadtál,
kegyelem, élet, minden a tied!

1932

 

  Csillagtitok      Meghallgatni       Vissza  
Vers: Túrmezei Erzsébet
Zene: Ivaskovics József

Királyi lelkek vannak még a földön.
Királyi lelkek: mert vágyódni tudnak
és várva várni, hogy a csillag följön...

Királyi lelkek vannak még a földön.
Királyi lelkek: mert vágyódni tudnak
és várva várni, hogy a csillag följön...

és hinni hittel: bús nyomorúságból,
halálból, bűnből lesz szabadulás még...
Sötétlő égen egyszer felvilágol,

fel, új irányt mutatva lábaiknak!
...királyi lelkek vannak még a földön,
de kél-e nékik betlehemi csillag?!

Kicsi jászol örök csodát melenget.
Támad-e csillag vonni és vezetni
sok vágyban égő, bús királyi lelket?

Valaha régen, szentséges nagy éjen
az a csillag... talán egy sötét szív volt...
Megfürdött boldog betlehemi fényben.

Áttüzesedett... lángkévék sugara
tört ki belőle... s fölívelt az égre,
világot vetni keresők útára!

...Szeretnék én is Betlehembe menni.
Találni, venni... égni, felragyogni,
sötétlő égen olyan csillag lenni!

Érintésére híradó sugárnak,
Hogy indulnának! hányan! mindenünnen.
Hiszen sokan csak a csillagra várnak.
1934.

  A fényességes angyal is     Meghallgatni       Vissza  
Vers: Pilinszky János
Zene: Ivaskovics József


Emlékezés egy világháborús karácsonyra

Az égbolt elsötétedett.
S akár a végítélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.
1934.

  Karácsonyéj     Meghallgatni   Vissza  
Vers: Weinrauch Katalin
Zene: Ivaskovics József


Szikrázó szép téli éjen
harang kondul majd éjfélben.
Csendes éjben messze hangzik,
utat talál a szívünkig.
Templomba hív látni csodát:
ma született kis Jézuskát.
Térdet hajtva köszönteni,
hogy im' eljött megváltani!…

Égi gyermek itt van végre,
gyarló ember örömére.
Selyem, bársony helyett szalma
Jézus testét betakarja.
Szegényeknek o királya,
buneinket elvállalja.
Szeretetett kér cserébe,
fogadjuk ot a szívünkbe.

Szemünk lássa, amit o lát:
magányosan síró árvát.
Fülünk hallja, hogyha kérnek
módosabbtól segítséget.
Szánkból a szó, áldás legyen,
jószándékunk mindenekben.
Karácsonyéj békességben
vezéreljen egész évben,

kisded Jézus születése
áldást hozzon mindenkire.

  Karácsonyfa       Meghallgatni       Vissza  
Vers: Utassy József
Zene: Ivaskovics József


Kis szobámba varázsolva
áll egy fényes karácsonyfa.
Tetejében ezüst torony,
hol maga az Isten honol.
Tetejében ezüst torony,
hol maga az Isten honol.

A fa alatt három király:
Gáspár, Menyhért meg Boldizsár
lesik ámuldozva hosszan:
ki tündököl a jászolban?
S virraszt ama csillag fénye
immáron kétezer éve.
 

  Karácsonyi imádság;      Meghallgatni       Vissza  
Vers: Móra László
Zene: Ivaskovics József


Ó, édes Jézuska,
Hallgasd meg szavunk!
Nagy országért síró
Bús magyarok vagyunk.

Szent karácsony estjén
Halld meg ezer jajunk...
Igazságot kérő
Bús magyarok vagyunk.

Küldd le angyalkáid,
Tedd fényessé napunk!
Hiszen csak sötétben
Botorkálók vagyunk.

Széttépett Hazánkban
Nézd városunk, falunk!
Alig-alig élők
Meglopottak vagyunk.

Ne küldj sok játékot!
Karácsonyfát se adj!
Ó, csak azt tudhassuk,
Hogy most közöttünk vagy.

Hogy közibénk jöttél
S két áldott kezeddel
Földi csodát teszel
Síró nemzeteddel.

Ó, édes Jézuska
Hallgasd, amit kérünk:
Szent István országát
Adjad vissza nékünk!

 

 

IJ051-2006/5

88009 Ungvár, Csapi köz 1/a, Kárpátalja, Ukrajna
Tel.: (380) 3122 283-53, Mobil: 06 20 442-11-64 (csak, ha odaát tartózkodom)

credo@e-ctn.net
, credo@tn.uz.ua
WebMaster: ij