Credo együttes 7.

Bonyhád, 2008. szeptember 10.

Himnusz a csúcsokon

 

  1. Himnusz a csúcsokon - Reményik Sándor

  2. Magyar szó – Bodnár Éva

  3. Megváltó – Bodnár Éva

  4. Íjjal, virággal, borral - Becske József Lajos

  5. Otthon - Finta Éva

  6. Agyő, Kárpátalja! - Füzesi Magda

  7. Szentlélek Isten - Szabolcska Mihály

  8. Budapest - Becske József Lajos

  9. Június 4.-én - Bartal Klári 

10. Cabaret Europayen: Kuplé a schengeni Zengerájbul - Kovács András Ferenc 

11. 15 Mart 1966 - Szilágyi Ferenc

12. Magyar ének 1997-ből - Szilágyi Ferenc

13. Krisztusra várunk  - Túrmezei Erzsébet

14. A magyar fa - Túrmezei Erzsébet

 

 

Reményik Sándor

Himnusz a csúcsokon

Horváth Jenőnek

 

Nekünk csak ott szabad

Énekelni a tiltott éneket,

Ahol a szél szalad,

Ahol a zerge jár,

A völgyi köd felett.

Ahol a sziklafalnak füle nincs,

Csak visszhangja van, százezerszeres,

A kimondott szó: eltemetett kincs,

Titok, amelyet senki sem keres,

Nekünk csak ott szabad…

 

És a dalnak, a megszokott-simának

Ott a magasban örvénylése támad,

Soha nem hallott felséges zengése,

Könnyes és rettenetes üdesége:

„Isten, áld meg a magyart!”

 

Nekünk csak ott szabad,

Ahol a zerge jár,

Ahol a szél szalad,

Ahol a sziklafalnak füle nincs,

S a kimondott szó kőbehantolt kincs.

 

Nekünk csak ott szabad…

Nekünk már az örök hóig kell menni,

Az Isten zsámolyáig,

Ha ezt a dalt akarjuk énekelni…

 

Bodnár Éva

Magyar szó
           

Ó, te drága, ősi magyar szó,
lelkemet tápláló, simogató dallam.
Körülölelsz, mint egy puha takaró,
míg ízlelgetlek, kóstolgatlak halkan.
Hogy is felednélek? Hisz anyámtól
kapott drága ajándék vagy te is!
Keblemre szorítva őrizlek, védlek...
ha hangom elcsuklik, akkor is.

 

Bodnár Éva

Megváltó

 

minden vágyban

minden álomban

minden sóhajban

minden harcban

minden reményben

minden könnyben

minden vigaszban

esendő bűnben

minden templomban

minden oltáron

szívemben lángolsz

ott élsz - ott égsz

csipkebokorként.

 

Becske József Lajos

Íjjal, virággal, borral

 

Hold fölé szállnak vígan

a kárpáti sasok,

íjjal, virággal, borral

Árpád-fiak, nagyok.

 

Fentről, a csillagokból

árad – mint a Tisza –

sámánok énekének

elfelejtett szava.

 

– Haj, itt a bánat kísért,

innen elfut a vígság,

füvek selymén felszisszen

őszi koszorúág,

 

Benne szorong szelíden

Turul-Göncöl-veret,

csöndmezőben lépked el

ábrándos Napkelet.

 

Fel, fel a hegyre, jámbor,

ott – Istenhez közel –

pogány imáid ezer

bérc visszhangozza el.

 

 

Finta Éva

Otthon

 

A senki-földje lett e kis haza

nem tesznek-vesznek rajta nincs parádé

az Idő él csak jól: mindent befalhat

Kronosz dühödten tömheti magát

utcával házzal régi emberekkel

hogy eltüntesse létünk nyomait.

Talán csak a temetőket kerüli

ott hagyja nőni épülni a hantot

a lombokat a fejfákat virágot

de már a Nagy-hegyet is majd megette

s talán a Holdat rágja róla már azóta.

Kronosz mindenevő depressziós és kövér

sunyin lenyel ásót kapát harangot

országot várost útelágazást is

csak Trianont nem képes már lenyelni

Trianon mint a gesztenyeburok

mint a sündisznó súrolókefe

elakad Kronosz nyeldeklője táján

és visszaköpi krákogva a létbe.

Bordóival sem megy le Trianon

Kronosz törekvő mindenevő torkán.

 

 

Füzesi Magda

Agyő, Kárpátalja!

                  (Ipszilonnak ajánlom)

 

igen most már ti is

lassan már mi is

beletörődünk beletörünk

merthogy Csaba királyfi

nem hallja meg

nincs maroktelefonja

mint Janeknek a szomszéd házból

így aztán vállat vonunk

a sógor is hirdet

ház eladó összkomfortos

gáz víz telefon

meg a nagymama

akit mégsem illik

mint a kutyát

az árokpartra

a kishaza

a haza a magasban

és más

megkönnyeztető

hisztériák

már csak a

reklámszatyor feliratán

intenek utánunk

„Agyő, Kárpátalja,

szerettelek!”

 

 

Szabolcska Mihály

Szentlélek Isten

 

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,

Szívünk sötét, fehér az orczánk,

Kételkedés a kenyerünk…

Állunk alig "nézve" az égre,

Élünk, alig tudván mi végre,

Szentlélek Istenünk!

 

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,

Csodás erődből áradozz' ránk,

Mert jaj, magunkra elveszünk.

Megeszi lelkünket az élet,

Mi hév, nagy önzésünk eléget,

Szentlélek Istenünk!

 

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,

Emeld följebb csüggeteg orczánk,

Jelentsd meg, hogy itt jársz velünk!

- Bár a latrok sorsára adják, -

Az a mi örökéletünk…

Szentlélek Istenünk!

 

 

Becske József Lajos

Budapest

 

Egyszerű dallam zsong a fejemben,

neonban fürdő aprócska liget –

Illatozó füzek rejtekében

nyár tombolt, nyüzsgött a Margit-sziget.

 

A régi emlék ad ma is hitet

– vitorlám ha csillagokba bontom –

ég tükrén volt nyaram keresni meg

a Duna fölött, a Margit-hídon.

 

Budapest, hej, Duna lágy zenéje,

te illanó, fényes kicsi ország!

neved bevésted az ég medrébe,

azúr tenger tükrén csillog orcád.

 

Belőled fakadt a mosoly, a hang,

s tagadja bár dőre, sötét árnyék:

te neveltél fel. A déli harang

volt nekem tőled a legszebb játék.

 

S hogy dalra bírtam én is vonómat

– hiszen éltem sóhajaid vállán –:

elúsztál, mint könnyű apró csónak

búcsú nélkül, tünékeny szivárvány.

 

 

Bartal Klári

Június 4.-én

 

Volt Rákóczink, volt Bercsényink,

Kossuthunk is nékünk.

Hõs zászlaját megszentelte

Vérével a népünk.

 

Hunyadink is, törökverõ,

Kereszténység õre.

(Leapadtunk mára mégis

Pár millió fõre.)

 

Béla király vert seregét

Tatár horda ûzte,

Búvó magyart, árult magyart

Rabszíjára fûzte.

 

Alázata visszahozta

Budára királyát.

Romok fölött hont épített

S hittel rakta várát.

 

Anjou Lajos, ország éke,

Lovagok virága.

Neve ”Nagy” volt. Annál nagyobb

Már csak az országa.

 

László, a szent csatabárdja

Egyedül is harcolt.

Riadt tõle, iszkolt tõle

Mind, ki magyart sarcolt.

 

Szent István, az elsõ király

Úgy szerette népét,

Ha bûnös volt, nem kímélte

Apja, anyja vérét.

 

Ostor az Isten kezében,

Puhány Nyugat réme

A mi fajtánk volt Attila.

(Lett is gyászos vége.)

 

Magvaszakadt hõsök fája –

Utódot korcs nemzett.

De rég volt, hogy egyet akart

Kínjában e nemzet,

 

S de régóta fenekednek

Múltunk miatt ránk is!

Ha ezerszer vétkeztünk is,

Csak rongy a világ is!

 

Norrköping, 2005.

 

 

Kovács András Ferenc

CABARET EUROPAYEN: KUPLÉ A SCHENGENI ZENGERÁJBUL

a „Latricana Transsylvanica Dilemmata” című canzonierébül ollóztam:

                                                             Lászlóffy Aladárnak küldöm szeretettel

 

„Nos, kisebbséged hogy hagy zengeni,

Költő? Fogyton magyar dalt nemzeni? "

 

Kisebbségnél nagyobb a zengeni,

Hisz több az én, s szajhább a szende mi!

 

 „De kisebbségben hogy mersz zengeni,

Ha már torkodra forrt a penge?... Ni!"

 

Hát ott is úgy kell feszten zengeni,

Mint bárhol másutt, s nem feszengeni!

 

„ Mégis: miként tudsz szépen zengeni, 

Erdély legébe fennen lengeni? "

 

Mondottam: úgy kell verset zengeni,

Amint s ameddig lelked engedi.

 

„ Viszont ha bölcsöd fátum rengeti?

Idegszálad ha balsors pengeti?... "

Bár összmagyar nép megszeretgeti,

S rém hírnevét szét, elkerengeti:

Azonban Erdély nem Ngorongoro,

 

Rezervátum, székely Serengeti,

Nemzeti park – csak ledorongoló.

 

„Hanem honodban hogy bírsz zengeni, 

Erdélyi búban gondon tengeni?..."

 

Amíg Isten s a bonton engedi –

Bár messze Párizs, London, En Gedi!

 

„Pedig furcsállom: hogy tudsz zengeni,

Ha vízumod sincs, mondjuk, schengeni?"

 

Fenét! Attól fogok még zengeni –

Semmint épp Schengenért esengeni!

 

„Magyarnak magyar nyelven zengeni!

Sokat segítünk ebbe', nemde, mi?!"

 

Hát hagyjatok már nyugton zengenem.

Mert sejtem én, hogy lyuk van Schengenen!

S ha tán nem érti szittya szlengemet,

Europe se mind temessen engemet –

 

Csókoltatom különben Schengemet!

 

Marosvásárhelyt, 1998. április 11-én

 

Szilágyi Ferenc

15 Mart 1966

 

A Nép helyett ma

a gumibot tüntet

ez ám az ünnep!

a fegyver meg a csizma

döf-tapos álmainkba –

de ti lobogjatok

szent, árva lobogók

mint angyal szárnyai:

nektek a vas nem árt

s hirdessétek a poklok

koporsók, szétszórt csontok

fölött a győzedelmes

biztos Feltámadást!

 

 

Szilágyi Ferenc

Magyar ének 1997-ből

 

Kitépett szívnyi kicsi Magyarország

mint csöpp madár, a fészkéből kivert,

mégis tépdesik szárnya tollát

kaján, karmos kamaszkezek

Pozsonyban, Huszton és Kolozsvárt,

Szabadkán – hogy föl ne repüljön

s Budapesten is a szent ősfát

amelyen fészke: férgek rontják –

Óh, Uramisten,

ki az Édent teremtéd s benne

millió élőt, hogy a Földnek

s nevednek éke lenne

s ki a Kánaánt megígérted

s egykor népednek meg is adtad:

védd meg és add meg szabadságát

kitépet szárnyú madaradnak

hadd szálljon újra s szóljon újra

egedben, a dicsőségedre –

kitépett szívnyi kicsi ország,

kitépett szárnyú árva ország

Ura:

emeld szent tenyeredre!

 

 

Túrmezei Erzsébet

Krisztusra várunk

 

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem
láthat...
De elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő.
Sürget a jelen.
Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.

 

Túrmezei Erzsébet

A magyar fa

 

Ha egy fára ragyog a nap fénye,

hogyne lenne életre reménye!

Meleg a fény, fakad a rügy tőle,

zöld levélke bújik ki belőle.

Sok kis virág, fehér kelyhű, tiszta.

A kék égre úgy mosolyog vissza.

S ha lehullik mindenik virága,

gyümölcsöktől hajlik a fa ága:

 

Mért látom hát kopáran a fámat,

az én szegény, szomorú hazámat?

Hiszen Isten kegyelmének napja

sugarát rá bőséggel hullatja.

Mért mered hát csupaszon az ága?

Mért nem fakad rügye és virága?

 

Kis rügyecskék, ti talán tudjátok.

Hívogatón, ha letekint rátok,

talán ti nem engedtek szavának,

kis rügyei a nagy magyar fának!

Tavaszt csak nap melege adhat.

Tavaszt csak az Úr Jézus fakaszthat.

 

De hogy a fa virágba boruljon,

kis rügyecske kell, hogy kiviruljon,

engedjen a napfény melegének,

Megváltója nagy szeretetének.

Rügyszívecske, nyílj meg valahára!

Meleg árad le a magyar fára:

az Úr Jézus kegyelmének fénye.

Hogyne lenne életre reménye!

 

1933.