Ez hát a hon

1996 tavaszán a Tárogató Lap-és Könyvszerkesztőség támogatásával Ez hát a hon... címmel, egy csapi stúdióban,sikerült rögzíteni néhány dalt, amit száz példányban jelentetett meg a budapesti Nimród Népe Alapítvány.

Bús magyar ének
Napkelet
Ungnak és Tiszának
Kurucdal
Verecke
Magyar ének
Levél
Mert a haza
Barbárok
Már megint
Tiltott fintorok
A bujdosni se tudó szegénylegény éneke
Indián ének
Vadak útján
A hóember monológja
Dúdoló
Tűz
Beteg a Hold
Csöndes estéli zsoltár

Bús magyar ének
zene: Ivaskovics József
vers: József Attila

Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán,
Valami kis kopott ember énekelget búsan, árván
Boldogságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról
S körülötte elterülő néma magyar pusztaságról.
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
 
Titokzatos messzeségben istent keres magyar hangja,
Régi honát, testvéreit - mást sem tehet - siratgatja.
Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben,
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
 
Nincsen csak egy citerája, húrjai az égig érnek,
Rajt' pengeti balladáit véres könnynek, könnyes vérnek.
Mámor esték elszállottak, ott fagytak a Karsztok alján
S ismeretlen menyasszonya tört liliom, olyan halvány.
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
 
Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon
S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom.
Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset
S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed:
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
S hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.

Napkelet
zene: Ivaskovics József
vers: Tárczy Andor

Itt más az illata megannyi virágnak,
Más az íze csóknak, harapásnak,
Más itt a színe zászlónak, halálnak,
Más értelmet kap jelzés és mozdulat.

A kövek másképp koppannak, zuhannak,
Másként örül és riad a madár,
A semmi nagyobb súllyal ül a vállon,
A minden öröme is apró s hallgatag.

Aki elmegy, szívünkbe vés keresztet.
Más nyelven jegyzik, aki születik.
Más itt a színe zászlónak, halálnak,
És mást jelent az ott és az itt.

Élünk, kiáltunk, ölelünk, remélünk,
Dacos életünkkel itt, napkeleten,
Álmunkban meglopjuk a szabadság fáit,
De közben nem értjük, a szó mit üzen.

Élünk s még remélünk. De hitünk egyre fárad.
Kopik napunk. És csillagjaink hullnak.
Gyémántdarabkáit rejtegetjük féltve,
S kezünk már lassan nem talál más kézre.

Ungnak és Tiszának
zene: Ivaskovics József
vers: Tárczy Andor

Ungnak és Tiszának
Sebes a járása.
Mint konok szívünknek
Szilaj sodorása.
Szilaj sodorása
Ungnak és Tiszának
Arcunkra rótt jele
Ősi kopjafának.
 
Vereckénél susog
Rengeteg nagy erdő.
Lovasoknak árnya
Az egekig felnő.
Az egekig felnő,
Sűrű sötét felhő.
Eleink porából
Támad bíbor eső.
 
Munkács szép várának
Kövei peregnek.
Zrínyi Ilonának
Könnyűi erednek.
Könnyűi erednek,
Sárral keverednek.
Valahol titokban
Zászlókat temetnek.
 
Csillaglátó táltos
Forrósítsd a vérem.
Ne hagyd elszunnyadni,
Acélozd meg hitem.
Acélozd meg hitem,
Én egyetlen kincsem,
Amit nem vehet el
Semmiféle isten.
 
Ungnak és Tiszának
Örök a járása.
Mint konok szívünknek
Szilaj lobogása.
Szilaj sodorása
Ungnak és Tiszának.
Őrzői vagyunk még
Ezeréves lángnak.

Kurucdal
zene: Ivaskovics József
vers: S. Benedek András

Havas hegyekből kitörök.
Táltos paripám felröhög.
Bársony homloka csillagos.
Szagos füveken ha tapos,
Tárogató, harci síp,
Kecskeduda felvisít!

Patak váráig nyargalok.
Utánam ordas farkasok.
Ma este véres tort ülünk.
Dögkeselyű száll fölöttünk.
Nádi csikasz, réti vad,
Rejtekéből, ha kicsap.
 Verecke
zene: Ivaskovics József
vers: Kovács Vilmos

Ez hát a hon... Ez irdatlan
hegyek közé szorult katlan.
S az út... Kígyó vedlett bőre.
Hány népet vitt temetőre.
S hozott engem, ezer éve,
Árpád török szava, vére
bélyegével homlokomon...
Szerzett ellen, vesztett rokon
átka hull rám, mint a rontás.
Perli-e még ezt hont más?

Fenyő sussan, lombja lebben:
besenyő-nyíl a mellemben,
szakadékok; szakadt sebek,
útpor-felleg: megy a sereg,
elmegy, s engem hagynak sírnak...
Ágyékomból most fák nyílnak,
fényes szemem kivirágzik,
szájam havas vihart habzik,

málló szirtbe temessetek,
fejem alatt korhadt nyereg,
két lábamnál lócsont sárgul –
ősi jognak bizonyságul,
mert ez az út, kígyó bőre,
s kit nem vitt már temetőre,
s ki tudja még, kit hoz erre,
menni vele ölre, perre.
Magyar ének
zene: Ivaskovics József
vers: Nagy Zoltán Mihály

Mivé lett szívünknek menydörgő ritmusa templomi zúgása
Megrepedt harangok hörgése csordulhat az tájra
Nincs azki hallaná, nincs azki láthatná sóhajunknak röptét
Szabadítónk szemét óriás-kezek békötötték
Bizony békötötték selymes szép színekkel
Várhatunk itt immár telve rettenettel
Ritkulnak soraink kidűlt már ezernyi jó vitéz
Van azkit búbánat, van azkit bűnös kéj megigéz
Lészen az mi sorsunk szemeknek csillagos hullása
Bitorolt réteken sírunkat pogánynép megássa
Levél
zene: Ivaskovics József
vers: Dupka György

Kedves Barátom, miért kérdezel,
Származásom, mondd, miért érdekel?
Kedves Barátom, feltárom neked a szívem,
Mert én magyarnak itt születtem.

Itt, hol a múló kor tükreiben
Átok fogan és vérző szerelem,
Erdős-Kárpátok karéjozta sík vidéken,
Mert én magyarnak itt születtem.

Sorsunk évgyűrűktől duzzadó fa,
Gyökereket vert véres múltú fa,
Bűnös századok viharától megtépetten,
Mert én magyarnak itt születtem.

Nem fojtjuk el a feltörő éneket,
Nem felejtjük el a gyászos éveket.
Félj, ha a gyávaság most szívedbe mar,
Ajkunkon tovább lobog az ősi dal.

S ki-ki mely nép fia s leánya,
Ezt most soha senki nem tagadja,
És anyanyelvem holnap is büszkén megvédem,
Mert én magyarnak itt születtem.
Mert a haza
zene: Ivaskovics József
vers: Horváth Sándor

Mert a haza nem eladó.
Ezüst pénzre sem váltható.
Mert a haza lelked része,
határait beléd véste
ezer éve a hit.

Mert a haza kereszted is.
Betlehemi csillagod is.
Hiába tiporták hadak él.
Hiába tiporták hadak él.
Mert a haza...
Mert a haza te magad vagy.
Barbárok
zene: Ivaskovics József
vers: S. Benedek András

I.
A vasfüggönyt centire eladtuk,
Az ország kapuit kitárta.
Lakója mind főhajtva hallgat,
Új hódítókra várva.

Béke lesz itt, s nem csak parancsra,
Már nem kell a keleti bástya,
S nem kell a nép, a balga,
Mely sírját önmagának ásta.

Itt már nem épül katedrális,
Róma nem küld koronát.
Lejárt az ezeréves bérlet,
S visszaigénylik Pannóniát.

S ha jön új raj, másfajta nép,
Vize már nem, de földje lesz elég,
Hisz önként átadja helyét
E sorsverte töredék.

II.

Nincs már mit adnunk adóba,
Nem kell az üres hodály,
Hisz így is övék a fél Fasor,
És övék Bartók, és övék Kodály.

Nem kell a magyar ipar sem!
Olcsóbb a gőgös Páris-ba
A digitális nyereg,
S az albínó paripa.

Induljunk inkább végső rohamra,
Mutassuk meg, még vagyunk,
Félszemével nem dómot csodál majd
Jó Sütő hadnagyunk.

Előre hát az Óceánig!
Valahol Vizkayanal vár
Végső nyughelyünk,
A mór-magyar álomhatár.

III.

Vagy menjünk vissza Napkeletre?
Lassan úgyis besárgulunk -
Ujguriában szemlét tart felettünk
Vont szemű, bölcs Hadurunk.

Tál rizs, csésze tea,
Az embert ott is etetik.
(Csak itt már az első
Gyereket is büntetik!)

Túlnépesedtek az indiák
S éheznek Szomáliában
Bölcs bankárok döntik el
Ki szüljön Pannóniában.

Sokunkat hazánk elhagyott
S vendégünk csak a Duna
Mi ránk vár a Tian-sian
A kihalt népek rezervátuma.
Már megint
zene: Ivaskovics József
vers: Zselicki József

Már megint mintha
bitangok átka fogna...
Hát kihullott
a nyelv a szádból.
Ki űz csúfot
e csúf világból?
Rondulhat tovább
itt a ronda,
ki szívesen
ment volna torodra?

Röhögd ki azt, ki bamba
lelkét is festi, és iromba...
Beléd már nem rúghat senki...
Őseinket fel kell keresni!
Tiltott fintorok
Dinnyés Józsefnek
zene: Ivaskovics József
vers: Balla D. Károly

az arcon újraéled minden tiltott fintor
és elszabadul minden őrzött gesztus
és hangszáladra rászáll ingerlőn a hímpor
és nem tüsszögsz csak felkiáltasz "jesszus"

és eltalálva arcul ütve gáncsba hullva
taníthatsz torzult arcot hallgatásra
és "szűz vagyok" kiáltja minden tépett kurva
és súllyal zárul rád egy aktatáska

és bennrekedsz a túllélegzett fulladásban
míg szónokolnak kinn a büszke latrok
és tiltott fintorokból mindig új és más van
és akta-mélyen egyre többen vagytok.
A bujdosni se tudó szegénylegény éneke
Indián ének
zene: Ivaskovics József
vers: Kányádi Sándor

kelendő a burkus
minket még egy rongyos
forintra se taksál
senki emberboltos

nem kellünk mi múltnak
nem kellünk a mának
kivált jövendőnek
minket itt utálnak

nem kellünk mi testvér
sem itten sem ottan
a nemkellésekbe
beleszomorodtam

hitted volna-e hogy
nyelvpecérnek álljon
a valamikori
kenyerespajtásom

kivel együtt víttunk
vettük meg a sáncot
akkor még a világ
gyönyörűnek látszott

lejárt testvér lejárt
rosszul tarisznyáltak
felezőideje
a vén ideáknak

kiszikkadt a nádas
kigyérült az erdő
nem bujdosó lenne
a nevünk tekergő

sem inde sem unde
semerre az utunk
egy-két ezer évet
vissza kell butulnunk

kelendő a burkus
hát vigyék ha adják
várjuk mint a holtak
az ítélet napját


vannak vidékek
ahol az ének
kiment szokásból
ha van is élet
azt hihetnétek
mindenki gyászol

pedig csak védett
helyen az ének
valahol mélyen
szunnyad a lélek
legjobban féltett
gyönge csücskében

vannak vidékek
ahol a népek
csöndben az ágak
jelekkel élnek
beszélni félnek
viharra várnak
 Vadak útján
zene: Ivaskovics József
vers: Bagu László

Domboldalon halál rügyzik,
héja röppen síkján annak.
Alvó testben meg-megérint
tónusa a kamaszhangnak.

Elszáll, elszól, szétszaladgat,
roncsa hullik szét avasnak.
Mindenevő tudatában
szemfoga nő kőnek, vasnak.

Vérben forog szem és golyó,
értelem ki nem tekinget.
Csontból-bélből táborokban
botra tűzött szél ráz inget.

Arcát nézi, sebbé válik,
be sem forrad alkonyatra.
Elvirágzott éjek nyomán
vadak mennek mégvadabbra.
 
A hóember monológja
zene: Ivaskovics József
vers: Füzesi Magda

Fejem, ha nyakra illenék
s nem lenne horpadt vasfazék,
a lábam táncra állana,
s elfutnék mint az éjszaka.
 
Tudom, arannyal ékesen,
majd a tavasz is itt terem
és elpergeti, mint a mák
a tél sok hitvány csillagát.

Fejem, ha nyakra illenék
de mivel horpadt vasfazék,
hová a szél billegeti,
éppen ott a legjobb neki.
Dúdoló
zene: Ivaskovics József

vers: Füzesi Magda

Felleg ereszkedik
a szomjú határra:
benne izzik az én
madaramnak szárnya.

Madaram, madaram,
maradj a kertemben,
leszek rózsabokor,
rakjál fészket bennem.

Jaj, de aki sólyom,
fellegek közt szárnyal...
Ne verj meg, Úristen
lassú tűzhalállal.
Tűz
zene: Ivaskovics József
vers: Füzesi Magda

Istenek égi
ménese vágtat
táncol a föld is,
királyi ágyad.
Takaród bársony
mezők virága,
szent a zenészed,
ég csalogánya.

Tűz-tenyeremtől
izzik a véred,
nő soha szebben
nem remeg éretd.
Égő szerelmed
senki ne várja:
halálos csókom
feszül a szádra.
Beteg a Hold
zene: Ivaskovics József
vers: Finta Éva

Beteg a Hold, erőtelen
csak lóg az égen fénytelen
valakit elvitt, megfogott
sötét halállal itatott
s most ott lépked - a csillagok
elhúzódnak, alig ragyog
mindegyik, csupa kék-sötét
mered ránk - kihunyt az ég.

Beteg a Hold, és félelem
csukódik ránk. A tételen
hogy magával vitt valakit
már semmi törvény nem segít.
Beteg, halálos harapás
vérezteti az éjszakát
és didereg a nyár-meleg
fölötte füstölő lebeg.

Valakit elvitt ma a Hold
és beteg lett, és megvakult
és fényevesztetten pihen
csukott szeme a kerteken
nem szól a táj sem, csak vacog
nem őrzik ma az angyalok.
Kedvesem, vigyázz nem szabad
csak jóra fordítni magad.
 Csöndes estéli zsoltár
zene: Ivaskovics József
vers: József Attila

Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet.
Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.

Tudom, hogy zöldell a fű, de nem értem,
minek zöldel, meg kinek zöldel.
Érzem, szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám.

Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú,
mikor én szomorú vagyok.
De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked.

Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked elmondani,
hogy én is vagyok és itt vagyok és csodállak, de nem értlek.
Mert Neked nincs szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárolásunkra.
Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések.
Mert mást se tudunk, könyörögni, meg alázkodni, meg kérni.

Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a Pokolnak is.
Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg erős, meg örök.
Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.

 
Vissza